Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

RAZ, DWA, TRZY PIERWSZAKIEM JESTEŚ TY – MY.

W sobotę 20 października 2012 r. od samego rana w naszej szkole panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie wszystkich klas pierwszych ubrani w strój galowy, ładna dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków wypadło jak najpiękniej.

 

 

 

 

Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia uroczystości. Każdy uczeń z sześciu klas pierwszych,  radosnym krokiem wszedł do sali i przedstawił się z imienia i nazwiska. Szkolny zespół „Nutki”, pod przewodnictwem pani Magdaleny Opalińskiej, zaśpiewał piosenkę „My jesteśmy dziećmi świata”. Pani Ola Lubońska powitała wszystkich przybyłych gości na ślubowaniu uczniów klas pierwszych, a pani dyrektor Danuta Ferenstain powiedziała kilka ciepłych zdań do dzieci, rodziców i nauczycieli. Odświętność tego wydarzenia była wszędzie widoczna. Dzieci w otoczeniu malowniczej scenerii, przeniosły się do Krainy Wiedzy. Gromkimi oklaskami i ukłonem przywitały Królową Krainy Mądrości, aby zaprezentować swoje umiejętności i zdać egzamin z wiedzy. Znajomość przepisów bezpieczeństwa, szkolne zagadki, symbole narodowe, pięknie zaśpiewane piosenki, przyjaźń i koleżeństwo w grupie rówieśniczej, to dowód, że dzieci były gotowe do sumiennej pracy w szkole.

Po zakończonej części artystycznej i zdanym egzaminie, pani Ola Lubońska w imieniu uczniów zwróciła się do pani dyrektor o przyjęcie ich do grona społeczności szkolnej.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszoklasiści ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania, pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania każdego ucznia. Ukoronowaniem tego aktu, było wręczenie pamiątkowych dyplomów i legitymacji szkolnych. Uśmiechnięci pierwszoklasiści, przyjęli życzenia i prezenty ufundowane przez zaproszonych gości i rodziców.

Ten dzień, na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Justyna Wardacka

{ppgallery}{/ppgallery}