Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Rekrutacja 2022/2023

domyślna zaślepka

KOMUNIKAT

 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach informuje, że  wyniki postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych podane są do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na platformie elektronicznej oraz poprzez wywieszenie na terenie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do złożenia druku POTWIERDZENIA WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA DZIECKA do szkoły w terminie do 5 maja 2022 roku

Z wyrazami szacunku
Danuta Ferenstain

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU I UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023