Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych

domyślna zaślepka

Rekrutacja uzupełniająca

do oddziałów przedszkolnych

w roku szkolnym 2022/2023

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2022 Wójta Gminy Białe Błota

z dnia 31 stycznia 2022 roku w dniach od 1 sierpnia 2022 r. od godz. 8.00 do dnia

5 sierpnia 2022 roku do godz. 15:00, trwać będzie rekrutacja uzupełniająca do

oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w

Białych Błotach.

Rekrutacja odbywa się poprzez złożenie w sekretariacie (budynek A) wniosku

o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

Sekretariat w budynku A czynny w godz. 8:00 – 15:00.

Danuta Ferenstain