Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

ROK 2018 ROKIEM IRENY SENDLEROWEJ

Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2018 został ustanowiony

Rokiem Ireny Sendlerowej.

Z tej okazji nauczyciel bibliotekarz przy współpracy nauczyciela języka polskiego zorganizowały wyjście do Muzeum Oświaty w Bydgoszczy na lekcję

„Irena Sendlerowa sprawiedliwy wśród narodów świata”

z klasą IIID gimnazjum.

Celem głównym lekcji było poznanie postaci Ireny Sendlerowej- kobiety, która uratowała 2500 dzieci z getta warszawskiego w czasie II wojny światowej.

Uczniowie podczas lekcji:

  • wyjaśnili pojęcia Holocaust, getto, Żegota
  • wzbogacili swoją wiedzę na temat Żydów polskich
  • poznali historię projektu amerykańskich uczennic z Uniontown w  stanie Kansas Życie w słoiku ,dzięki któremu usłyszano o Irenie Sendlerowej
  • uczyli się tolerancji dla innych narodów, postaw, poglądów czy religii.

Irena Sendlerowa, skromna osoba,niechętnie mówiła o sobie.

Order Uśmiechu, przyznawany przez dzieci, był dla niej najważniejszym wyróżnieniem obok listu od Ojca Świętego Jana Pawła II i tytułu

Sprawiedliwego wśród Narodów Świata.

Zmarła 12 maja 2008r. w Warszawie.

Uczniowie podczas zajęć doskonalili umiejętność logicznego i poprawnego wypowiadania się na określony temat, wykazali również współczucie dla tragicznej sytuacji Żydów w getcie.

Małgorzata Mellem-Zwiewka

Elżbieta Pankowska

{ppgallery}{/ppgallery}