Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Rozstrzygnięcie „Góry Grosza”

domyślna zaślepka

Rozstrzygnięcie  „Góry Grosza”

Największą górę grosza usypała klasa 6 c – 9,10kg

Nagrodą dla zwycięskiej klasy są jednorazowe
niepytajniki!

Każda klasa, która zbierała „Górę Grosza” otrzyma
3 punkty  do turnieju klas. Zwycięska klasa otrzyma 
5 punktów.

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}