Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Spotkanie

              

W czwartek 10.10.2019 r. W Naszej szkole gościliśmy delegację z Ukrainy, której przewodniczył dr doc. Aleksander Skali  Dyrektor Instytutu Sportu i Kultury Fizycznej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy wieloletni partner wspólnych przedsięwzięć  z zakresu wychowania fizycznego z Naszą szkołą. Delegacja wykładowców uczelni wyższych Ukrainy przyjechała do Bydgoszczy na staż naukowo-dydaktyczny zorganizowany przez Instytut Sportu i Kultury Fizycznej Wyższej Szkoły Gospodarki. Celem stażu jest zapoznanie się z najlepszymi Polskimi i Europejskimi praktykami, wzorcami i nowymi trendami w procesie edukacji szkolnej i uniwersyteckiej z zakresu Kultury Fizycznej i Sportu. 22 osobowa delegacja składała się z profesorów, doktorów z sportowych uczelni Lwowa, Żytomierza, Kremenczuga,Najliczniejszą grupą była16 osobowa reprezentująca Akademie Sportu i Kultury Fizycznej w Charkowie  jedną  z najpotężniejszych  liderów sportowej nauki Ukrainy. Ciekawostką jest to iż w składzie delegacji jest kilku uczestników Igrzysk Olimpijskich!

W ramach staży nasi gości zwiedzają  sportowe obiekty Bydgoszczy i Regionu, zapoznają się z nowymi trendami kształcenia kadr w dziedzinie sportu, rekreacji i zarządzania, a także procesem przygotowania przyszłych nauczycieli i trenerów.

               Szkoła  Podstawowa imienia Mariana Rejewskiego w Białych Błotach została wybrana do programu ze względu na unikalne i precedensowe na skale nie tylko regionu, ale i całego kraju nowoczesne programy edukacyjne z zakresu kultury fizycznej i sportu , a także bardzo intensywną współpracę z uczelniami wyższymi Bydgoszczy, klubami sportowymi i organizacjami pozarządowymi.

Nasi goście uczestniczyli w zajęciach uczniów  klasy  realizującej  program autorski rozszerzonego programu wychowania fizycznego z zakresu gimnastyki i tenisa z elementami psychologii , który  jest realizowany w naszej szkole od 15  lat przez nauczyciela, trenera  mgr Ireneusza Przyborskiego oraz nauczyciela, trenera i psychologa sportu mgr  Beatę Julię Przyborską (do 2018r.)

Nasi goście z dużym zainteresowaniem wizytowali obiekty sportowe niezbędne do realizacji programu wychowania fizycznego. Bardzo wysoko ocenili obiekty sportowe ,które pozwalają w sposób kreatywny na prowadzenie  zajęć wychowania fizycznego. W odbytym  spotkaniu z nauczycielami Naszej szkoły wymieniając doświadczenia, nurtujące problemy dotyczące edukacji z wychowania fizycznego na Ukrainie i w Polsce.

 

Opracował:  mgr Ireneusz Przyborski

{ppgallery}{/ppgallery}