Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Maska karnawałowa”

domyślna zaślepka

Świetlicowy Konkurs Plastyczny „Maska karnawałowa”

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I-IV do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Maska karnawałowa”. 

Zadaniem konkursowym jest wykonanie maski karnawałowej przy pomocy różnych technik plastycznych np. z krepy, papieru, filcu, masy solnej itp. 

Warunki konkursu:

  1. Prace można wykonać zarówno w domu, jak i w świetlicy szkolnej.
  2. Dzieci muszą wykonać prace samodzielnie.
  3. Prace będą oceniane pod względem samodzielności i pomysłowości w interpretacji tematu.
  4. Prace konkursowe należy dostarczyć do świetlicy szkolnej w bud. A  do dnia 21.02.2022r.
  5. Praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia i klasa.
  6. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.