Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Szanowni Wolontariusze klas 8

domyślna zaślepka

 Szanowni Wolontariusze klas 8

Kończymy działalność Szkolnego Klubu Wolontariatu w roku szkolnym 2021/2022.

Wszyscy, którzy od września 2021 roku do maja 2022 roku aktywnie działali, w podziękowaniu otrzymają zaświadczenia o zaliczeniu Szkolnego Klubu Wolontariatu. Do wychowawców klas wysłałam nazwiska osób, które zaliczyły SKW. Zaświadczenia (do odbioru) będą na Was czekały OD 1 czerwca w sekretariacie szkolnym budynek B. Odebrane zaświadczenie dostarczacie do swojego wychowawcy, który wpisuje Wam punkty.Jeśli będą jakieś niejasności np. brak kogoś na liście zapraszam do mnie do biblioteki szkolnej budynek B.

Bardzo serdecznie dziękuję za to, że Wam się chciało poświęcić swój czas dla innych.
Życzę Wam, abyście na swojej drodze spotykali tak fajnych ludzi jak WY

Pozdrawiam
Małgorzata Mellem-Zwiewka