Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

SZKOŁA MŁODYCH LIDEREK

Uczennice klasy 6h wzięły udział w projekcie „Szkoła Młodych liderek” pod patronatem Fundacji PVE Dobra Energia.

Dziewczęta wzięły udział w pięciu spotkaniach i przygotowujących je do udziału w debacie publicznej. Spotkania te obejmowały następującą tematykę: warsztat z podstaw debaty oksfordzkiej i argumentacji, warsztat z przemówień publicznych i kreowania wizerunku, prowadząca, warsztat antydyskryminacyjny, warsztat merytoryczny wokół tezy debaty pokazowej, warsztat przygotowujący do debaty, prowadzący.

Debata finałowa , której tezą było Uczennice powinny mieć pełną swobodę kreowania swojego wyglądu przebywając na terenie szkoły””, odbyła się pomiędzy Szkołą Podstawową nr 2 z Koronowa oraz Szkołą Podstawową im. M. Rejewskiego w Białych Błotach.

Projekt ten uzyskał Honorowy Patronat Ministra Edukacji.