Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Szkolny Klub Wolontariatu – marzec

Szkolny Klub Wolontariatu

W ramach akcji „Przywracanie pamięci- w 80 rocznicę odkrycia grobów katyńskich”, 25 marca 2023r. (sobota) wolontariusze ze Szkolnego Klubu Wolontariatu  uporządkowali teren wokół pomnika i posadzonych dębów katyńskich przy SP w Białych Błotach. Zasadzenie dębów i postawienie pomnika miało miejsce w 2009 r. podczas uroczystości „Katyń …ocalić od zapomnienia”. 13 kwietnia mija 80 rocznica odkrycia grobów katyńskich i 83 zbrodni, w której śmierć poniosło ok .22 tys polskich żołnierzy.  Przy SP w Białych Błotach zostali uczczeni: Jan Kozieł, Bolesław Folejewski, Franciszek Adamczyk, Czesław Brancewicz, Stanisław Rychlicki, Walenty Kubacki. Uczniowie posprzątali teren wokół m.in. oczyścili pomnik, pograbili teren oraz posadzili kwiaty. Działania wolontariuszy poprzedziła krótka prelekcja poświęcona tematyce katyńskiej.

{ppgallery}{/ppgallery}