Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Szkolny Klub Wolontariatu

domyślna zaślepka

Szkolny Klub Wolontariatu

UWAGA WOLONTARIUSZE KLAS 8

Opiekunowie

SZKOLNEGO KLUBU WOLONATIARU

zapraszają do udziału w akcji

„Walenty już w drodze hospicjum wspomoże”.

Szczegóły pojawią się niedługo na stronie internetowej szkoły oraz  zostaną wysłane przez doradcę zawodowego do wychowawców klas.

 

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE

SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU

 

1.W czasie pandemii i nauczania zdalnego nie ma potrzeby przyjazdu do szkoły, aby zapisać się do Szkolnego Klubu Wolontariatu.
Jeśli weźmiecie udział w akcjach organizowanych przez SKW zaliczymy Wam daną akcję i odnotujemy ją przy Waszym imieniu i nazwisku, klasie w dzienniku zajęć SKW.

Informujemy jednocześnie, że WOLONTARIAT SZKOLNY NIE MOŻE BYĆ JEDNORAZOWĄ AKCJĄ. Trzeba mieć 80% godzin wszystkich akcji.

 

 

  1. Włączenie się w w/w akcję oraz inne organizowane do końca roku szkolnego 2020/2021 np. kartka świąteczna, Emotkowe Pożeracze Smutków itp.

umożliwi Wam otrzymanie zaświadczenia o odbyciu wolontariatu w naszej szkole i uzyskania 3 pkt. w trakcie rekrutacji do szkoły średniej.

Organizowanie dalszych akcji uzależnione jest od wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

  1. Jeśli ktoś z Was był wolontariuszem w 29 Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy prosimy o kontakt z opiekunami SKW.

 

  1. Przypominamy, że jeżeli zaliczacie wolontariat poza szkołą (np. harcerstwo, schroniska dla zwierząt, stajnia dla koni itp.) zaświadczenia wystawiają instytucje, w których go odbywacie. W/w zaświadczenie dostarczacie do wychowawcy klasy.

 

  1. Jeżeli słyszeliście o akcjach do, których możemy dołączyć jako Szkolny Klub Wolontariatu proszę o kontakt z opiekunami.

 

Małgorzata Mellem-Zwiewka