Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

TURNIEJ KLAS

domyślna zaślepka

TURNIEJ KLAS

Turniej Klas jest konkursem organizowanym przez
Samorządu Uczniowski, który w roku szkolny  2018/2019 odbywa się wyłącznie w II semestrze.

W Turnieju Klas uczestniczą klasy 4 – 8 oraz 3 oddziałów gimnazjalnych. Samorząd Uczniowski na podstawie planu pracy samorządu oraz kalendarza imprez szkolnych decyduje, które działanie zostanie wpisane do Turnieju Klas.

Przedstawiciele SU  informują klasy o proponowanym konkursie poprzez plakaty, powiadomienie przedstawicieli klas. Przedstawiają zasady oraz regulamin działania.  Punktację przyznają wybrani przedstawiciele klas różnych poziomów i opiekunowie samorządu. Skala punktowania zależy od regulaminu poszczególnego konkursu,  ”0” oznacza, że klasa w danym zadaniu/konkursie nie uczestniczyła.

Wszystkie działania będą przekazywane klasą na bieżąco. Obecnie trwa zbiórka dla schroniska. Szczegóły akcji  na stronie internetowej szkoły oraz
w świetlicy budynku A, B, C.