Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH IMIENIA MARIANA REJEWSKIEGO

UROCZYSTOŚĆ NADANIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W BIAŁYCH BŁOTACH IMIENIA MARIANA REJEWSKIEGO

„Człowiek, który wniósł oryginalne idee do matematycznych metod kryptologii i wpłynął na przebieg II wojny światowej”

Nauką służył Ojczyźnie

W czwartek 13 lutego br. w Szkole Podstawowej w Białych Błotach świętowaliśmy nadanie imienia szkole i wręczenie sztandaru. Wydarzenie zbiegło się z 40. rocznicą śmierci  Patrona.

           Wśród licznie zgromadzonych w auli szkoły gości nie zabrakło Pani Janiny Sylwestrzak –

córki Mariana Rejewskiego, Pana Marka Gralika – Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, Pani Anny Borysiak –  starszego wizytatora, Pana Dariusza Fundatora – Wójta Gminy Białe Błota, Radnych powiatu i gminy oraz dyrektorów placówek oświatowych i kulturalnych z terenu gminy, z Ostromecka  i z Osowej Góry, a także przedstawicieli organizacji i instytucji współpracujących ze szkołą.   

                Dyrektor   placówki, Pani Danuta Ferenstain, serdecznie powitała przybyłych na uroczystość, przedstawiła sylwetkę Mariana Rejewskiego, akcentując jednocześnie, jak ważną rolę odegra nowy Patron  w kształtowaniu osobowości uczniów.                                                                                                                                      

                Niezwykle podniosły charakter miała ceremonia nadania imienia szkole. Przewodniczący Rady Gminy, Pan Jacek Grzywacz, odczytał uchwałę Rady Gminy nadającą szkole imię Mariana Rejewskiego, po czym proboszcz Parafii pod wezwaniem Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach, ksiądz doktor habilitowany Edward Wasilewski, w asyście rodziców chrzestnych, Pani Janiny Sylwestrzak i Wójta Gminy Białe Błota, dokonał poświęcenia sztandaru, który uroczyście przekazany został dyrektorowi szkoły, a następnie przedstawicielom społeczności szkolnej.              

                W tym niezwykłym dniu nie zabrakło oczywiście wystąpień gości, serdecznych życzeń, kwiatów. Młodzież w widowisku słowno- muzycznym zaprezentowała postać i dokonania Mariana Rejewskiego  na tle wydarzeń II wojny światowej oraz wierszem, muzyką i piosenką oddała hołd wielkiemu Polakowi. Uroczystość uświetnił również występ orkiestry wojskowej z Bydgoszczy pod batutą podporucznika Marcina Bąba.

                13 lutego 2020 roku na trwałe wpisał się w historię naszej szkoły, gdyż Patron, który wkroczył w jej mury na sztandarze, będzie dla całej społeczności wzorem człowieka o szczytnych ideałach.  

 

Dziękujemy wszystkim pracownikom za zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie tej uroczystości.

Szczególnie dziękujemy:

nauczycielom – Władysławie Krzyżanowskiej, Magdalenie Wolskiej, Marioli  Grewling, Magdalenie Opalińskiej, Zdzisławowi Naporze, Bogusławowi Pawłowskiemu, Monice Rzońca, Aleksandrze Lubońskiej, Aleksandrze Michalak

uczniom – Zofii Chojnackiej, Bartoszowi Adamskiemu, Amelii Ciecierskiej, Idze Sitarek, Weronice Guz, Kamilowi Wasilewskiemu, Dominikowi Michałowskiemu, Natalii Greli oraz członkom chóru „Chanson”,

a także: Emilii Dolskiej, Nadii Jadomskiej, Maksymowi Brodala, Zofii Opalińskiej, Zuzannie Załęgowskiej i Samuelowi Woźniakowi – członkom pocztów sztandarowych.

 

{ppgallery}{/ppgallery}