Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

„W KRAINIE CZARÓW I WRÓŻB”

Każda uroczystość jest dobrą okazją do nawiązywania bliższych kontaktów z rodzicami, powierzonych naszej opiece dzieci. Również taką okazją stało się spotkanie integracyjne uczniów i rodziców  z klasy I f z okazji Andrzejek  pt. „W Krainie Czarów i Wróżb”. Celem tego przedsięwzięcia było poznanie ludowych zwyczajów i obrzędów związanych ze świętem andrzejkowym, uwrażliwienie na piękno tradycji i jej podtrzymywanie oraz integracja najbliższego otoczenia ucznia. Andrzejki dostarczyły wiele przeżyć i emocji zarówno dzieciom jak i rodzicom.
Agnieszka Chodur

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}