Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

BY ŚPIEWAĆ PIĘKNIEJ… WARSZTATY CHÓRALNE

9 października 2018 roku gościem Chóru Chanson w naszej szkole była Pani doktor Agnieszka Sowa, wieloletni dyrygent dziecięcego Chóru „Rubinki” Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy, dyrygent Chóru Akademii Techniczno- Rolniczej w Bydgoszczy i korepetytor muzyczno-wokalny w Teatrze Polskim im. H. Konieczki w Bydgoszczy oraz współpracownik dydaktyczny w programie „Śpiewająca Polska”.

Zajęcia z Panią Agnieszką przypomniały naszym „chansowiczom”, jak ważna jest umiejętność współdziałania w grupie i dążenie do jednego celu, ćwiczenie obowiązkowości i odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za wszystkich w danym głosie. Podczas ćwiczeń na warsztatach chóralnych dyrygentka kładła duży nacisk na przestrzeganie prawidłowej postawy przy śpiewie, ułożenie szczęki , języka, ust, ramion, kształcenie prawidłowego oddechu, a nawet sposobu trzymania  nut.

Cieszymy się z wizyty Pani doktor Agnieszki Sowy, która  zaciekawiła nas swoimi ćwiczeniami wokalnymi i z których korzystać na pewno będziemy.

Członkowie Chóru Chanson z dyrygentem

 

{ppgallery}{/ppgallery}