Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

ŚWIATŁO Z GROTY NARODZENIA PAŃSKIEGO W BETLEJEM

Każdego roku skauci odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

 

 

Każdego roku skauci odbierają Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Wiedniu ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

 

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 roku. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce.  Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Danii.

 

W tym roku w sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju uczestniczyło 20 zuchów i harcerzy z naszej szkoły.

 

Podczas czterodniowej wyprawy do Zakopanego w programie znalazło się : zwiedzanie Wieliczki, gra miejska w Zakopanem, wyjazd do Tatralandi na Słowacji. Uczestniczyliśmy w wieczornym ogniobraniu na Głodówce, oraz w uroczystościach przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju w Sanktuarium na Krzeptówkach.

 

Betlejemskie Światło Pokoju będzie można pobrać ze szkoły od poniedziałku 21 grudnia – zapraszamy wszystkich z lampionami.

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}