Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Świetlica

Świetlica szkolna  w budynku A jest czynna:

od poniedziałku do piątku od 6.45 do 17.00

 

Głównym celem świetlicy jest zaspakajanie potrzeb środowiska w zakresie opieki dla dzieci rodziców pracujących i dzieci dojeżdżających na zajęcia autobusem szkolnym. Głównym zadaniem jest stworzenie warunków wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłku, odrobienia prac domowych. Ponadto, mając na uwadze, iż zabawa jest obok nauki podstawową formą aktywności, dzieci w świetlicy szkolnej mają czas na dowolne zabawy i zajęcia zgodnie ze swoimi upodobaniami i zainteresowaniami.

 
Nasze zasady, których staramy się przestrzegać:
 1. Bawimy się i pracujemy cicho i zgodnie.
 2. Hałas zakłóca wspólne życie.
 3. Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku – porządkujemy swoje otoczenie.
 4. Używamy słów PROSZĘ, DZIĘKUJĘ, PRZEPRASZAM.
 5. Każde wyjście zgłaszamy nauczycielowi.
 6. Jesteśmy dla siebie mili i koleżeńscy.

W świetlicy zawsze coś się dzieje,
W świetlicy nigdy nie jest nudno,
Tyle gier i zabaw,
Że wyliczyć trudno

Bo to takie miejsce w szkole,
Gdzie odpocząć zawsze można,
A po lekcjach cała zgraja,
Razem uczy się i bawi
bo każdego coś ciekawi.

Razem z Panią się bawimy,

Lekcje  razem odrabiamy
Czasem bajki oglądamy,

Panie chętnie nam pomagają

i do każdego z nas pięknie się uśmiechają.

 

Czasem palcem „pogrożą”, czasem pokrzyczą,

lecz zawsze o nasze dobro dbają

i dobrze nam życzą.

 

 

Świetlica w BUDYNKU C czynna jest od godziny 6.30 do godziny 17.00.
Tutaj wychowankowie uczą się organizować swój wolny czas, współżycia w grupie, doskonalenia technik własnej pracy.
Rozwijają także zainteresowania artystyczno – techniczne, upowszechniają zasady kultury zdrowotnej, nawyki higieny, czystości i kultury osobistej.
Szczególna uwaga zwracana jest na bezpieczeństwo dzieci.
Mogą z niej korzystać dzieci uczęszczające do klas O-I , których rodzice pracują zawodowo.
Świetlicę prowadzą miłe, serdeczne, radosne, życzliwe, empatyczne,  kreatywne i pełne poczucia humoru wychowawczynie:
 
mgr Natalia Grochowska
 
mgr Paulina Koziczak
 
mgr Monika Latuszek
 
mgr Magdalena Piotrowska
 
mgr Honorata Radkiewicz
 
mgr Anna Szczukowska

 

W ramach pracy świetlicy szkolnej realizowane są zajęcia:

 • rozwijające umiejętności manualne – zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie wydzieranie sklejanie,
 • doskonalące umiejętność słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela –  czytanie bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci,
 • wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata – czytanie książek. encyklopedii, rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne,
 • kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany i dowolny temat, formułowanie pytań i odpowiedzi – rozmowy i pogadanki z dziećmi, zabawy typu — dokończ zdanie, opowiedz co było dalej?
 • kształtujące umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy – konkursy, quizy tematyczne, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych,
 • ćwiczące umiejętności zapamiętywania fragmentów tekstu wiersza, piosenki – inscenizacje, zajęcia muzyczne,
 • wyzwalające ekspresję twórczą – pisanie bajek, opowiadań, prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, inscenizacje, zajęcia muzyczne,
 • zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchową – gry i zabawy ruchowe w sali i na boisku szkolnym,
 • relaksujące i wyciszające – relaks przy muzyce, oglądanie bajek, dowolne zabawy dzieci .
 • plastyczne

 

Początek roku szkolnego to dla uczniów klas pierwszych całkiem nowe wyzwanie w szkole, również i w świetlicy. We wrześniu wychowawcy zawarli kontrakt ze wszystkimi uczniami uczęszczającymi do świetlicy. To bardzo ważny dokument, który zawiera jasne i proste zasady przebywania w świetlicy. Pozwala też dbać o bezpieczeństwo przebywających w świetlicy uczniów.

 

 

 

 

 

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}

 

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}