Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Świetlica

ŚWIETLICA A

Świetlica szkolna działa w budynku A 

w godzinach 6.30 – 17.00.

 1. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy jest złożenie w świetlicy lub u wychowawcy  prawidłowo wypełnionej „Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej” (dostępniej w świetlicy lub  na stronie internetowej szkoły).
 2. Opieką świetlicową objęte są dzieci z klas I, II, III.
 3. Celem naszej świetlicy jest  przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom;
 4. przed i po zajęciach lekcyjnych,
 5. oczekującym  na odjazd  autobusem  szkolnym,
 6.  nieuczęszczającym na lekcje religii czy etyki,
 7.  oczekującym na rozpoczęcie zajęć dodatkowych, a także uczniom w różnych sytuacjach okolicznościowych.
 8. Świetlica pracuje w oparciu o zatwierdzony na początku roku szkolnego plan pracy świetlicy. Tematyka zajęć uwzględnia także kalendarzowy układ  roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości.
 9. Twórczość uczniów eksponowana jest podczas  dekorowania świetlicy i na szkolnych tablicach tematycznych. Umożliwia sie tym samym zaistnieć uczniom, którzy brali czynny udział w zajęciach konkursach oraz projektach świetlicowych.
 • Świetlica pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczą i realizuje różnorodne zajęcia m.in.:
 • dba o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie dziecka
 • rozwija umiejętności manualne, konstrukcyjne, plastyczne, techniczne, ruchowo – taneczne (Zumba, gimnastyka) i wokalne (karaoke) i indywidualne zainteresowania dzieci
 • uczy dzieci współdziałania w grupie,
 • wskazuje umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy – quizy, konkursy, zagadki, gry dydaktyczno – edukacyjne
 • relaksujące i wyciszające –  relaks przy muzyce, zajęcia z oddechem i elementami jogi,
 • uczy zasad kultury osobistej i regulaminów obowiązujących w świetlicy i w szkole.
 • kształtuje umiejętność komunikowania się, nie przyzwala na wszelkie objawy agresji,
 • doskonali sprawności ruchowe w zakresie motoryki dużej i małej skakanka, hula hoop, piłeczki Zośki, elementy żonglerki itp.
 • uczy korzystania z różnych gier edukacyjnych, planszowych, i tym samym przestrzegania reguł i zasad współodpowiedzialności i współdziałania w grupie
 • współpracuje i współdziała z domem, środowiskiem lokalnym
 • odrabianie zadań domowych- pomoc dzieciom oczekującym wsparcia
 • doskonalące umiejętność czytania i słuchania bajek, wierszy, opowiadań, prasy dla dzieci, samodzielne ciche czytanie swojej książki i rozmowy kierowane na jej temat

Nauczyciele pracujący w świetlicy w bud. A

Barbara Tomczak

Dorota Górkiewicz

Magdalena Tulibacka

Agata Czerkawska

Oliwia Barczak

Katarzyna Bumażnik

Paulina Koziczak

Agata Trzaskowska

Ewa Brzozowska

Bogusław Pawłowski

ŚWIETLICA B  

W świetlicy B, w godzinach 6.30 – 17.00, prowadzone są zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej. Realizując te działania zapewniamy dzieciom wszechstronną opiekę oraz pomoc przy odrabianiu zadań domowych i utrwalaniu materiału.

 Każde dziecko obejmujemy należytym podejściem wychowawczym. Oferta zajęć świetlicowych ma również wartości integracyjne, co przekłada  się na miłą atmosferę. Uczniowie mają zapewniony czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier dydaktycznych, nowych zabawek i różnorodnych klocków zgromadzonych  w świetlicy.

Dużo czasu wychowawcy poświęcają na zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym, zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem przyborów sportowych. Prace plastyczne oraz konstrukcje z różnorodnych klocków są zawsze eksponowane na tablicach i specjalnie przygotowanych wystawkach.

Wiedzę uczniów dotyczącą tradycji i zwyczajów świątecznych utrwalają i poszerzają liczne rozmowy i zajęcia tematyczne, dostarczając tym samym radosnego nastroju.

Zespół świetlicowy współpracuje z koordynatorem pracy dzieci z Ukrainy, mamy chętnie przez dzieci wykorzystywane laptopy z klawiaturą ukraińską. Pedagodzy szkolni, nauczyciele bibliotek szkolnych i świetlic oraz wychowawcy klas, nauczyciele wspomagający uczniów ze szczególnymi potrzebami i nauczyciele przedmiotowi to również osoby często odwiedzające naszą świetlicę. Staramy  się w ten sposób wspólnie rozwiązywać problemy wychowawcze oraz  wspierać dzieci w rozwoju pasji i zainteresowań. 

ZAPRASZAMY:

Małgorzata Biskup

Agnieszka Cholewińska

Iwona Łapka

Beata Kobus

Joanna Wysocka

ŚWIETLICA C

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Staramy się stworzyć warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy i odrabiania zadań domowych. Chcemy aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań.

Dbamy o to, żeby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie, miały okazję nawiązać dobre relacje z kolegami i wychowawcami.

W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia takie jak:

 • gry i zabawy integracyjne,
 • zajęcia plastyczne,
 • zajęcia rekreacyjne na placu zabaw,
 • nauka własna, odrabianie zadań domowych.

Nasza świetlica jest wyposażona w  gry edukacyjne, puzzle, klocki oraz różnorodne materiały plastyczne.

Wychowawcy świetlicy bud.C

Monika Latuszek

Honorata Radkiewicz

Klaudia Harczenko

Michalina Lesińska

Aleksandra Danieluk-Zdunek

Martyna Kozłowska

Świetlica czynna jest w godzinach:

6:30 – 17:00

Życzymy dzieciom miłego pobytu w świetlicy 🙂