Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

„WOKÓŁ POEZJI JANA BRZECHWY”

8 marca 2018r. w czytelni szkolnej budynek B Szkoły Podstawowej im. J. Verne’a odbyła się lekcja promująca czytelnictwo zorganizowana przez nauczycieli bibliotekarzy Małgorzatę Mellem-Zwiewkę i Alinę Janowicz przy współpracy nauczycieli języka polskiego Elżbiety Pankowskiej i Małgorzaty Piecuch.

Celem zajęć było:

  • popularyzowanie twórczości Jana Brzechwy,
  • rozwijanie zdolności recytatorskich i aktorskich uczniów,
  • rozbudzanie pasji czytelniczych uczniów,
  • zainteresowanie uczniów poezją,
  • kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego

Podczas lekcji uczniowie z klasy 4f i 5b  wysłuchali krótkiej biografii Jana Brzechwy przedstawionej w  prezentacji multimedialnej, recytowali wybrane wiersze poety oraz zaprezentowali dwa wiersze w formie inscenizacji.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Organizatorzy serdecznie dziękują pani Dyrektor Danucie Ferenstain za ufundowanie nagród.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Organizatorzy:

Małgorzata Mellem-Zwiewka

Alina Janowicz

{ppgallery}{/ppgallery}