Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

„Wolność..kocham i rozumiem!”

domyślna zaślepka

Konkurs plastyczny na plakat

„Wolność..kocham i rozumiem!”

Czym jest wolność człowieka?

Wolność to brak przymusu ze strony innych ludzi, władz państwowych lub ze strony panujących norm społecznych i obyczaju. Jest to wartość powszechnie wymieniana przez ludzi jako jedna z najistotniejszych w ich życiu, o ile nie najistotniejsza.

Wolność oznacza brak zewnętrznego przymusu, sytuację, w której człowiek może dokonywać wyborów spośród wszystkich opcji. Najogólniej rzecz biorąc, wolność to możliwość wyboru. Wolność to sytuacja człowieka, który kieruje się wyłącznie swoją własną wolą.

Regulamin

 Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat pojęcia wolności i jego różnych interpretacji oraz rozwijanie umiejętności plastycznych i predyspozycji twórczych.

 

  1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach.
  2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły.
  3. 3. Kategorie wiekowe:

I- klasy 1-3

II- klasy 4-8

  1. Każdy z uczestników może stworzyć dowolną ilość prac w wybranej przez siebie

technice/technikach.

  1. Praca powinna być związana z tematyką wolności rozumianej w wielu różnych aspektach: jako wolność osobista, jako wolność od różnego rodzaju uzależnień albo jako wolność narodowa. Mile widziane są także inne wymiary wolności. 
  2. Wybrane prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas wręczenia nagród w czasie obchodów Narodowego Święta Niepodległości na terenie szkoły. Oddanie pracy na konkurs jest równoznaczne z udzieleniem zgody na udział w konkursie i w wystawie prac. 
  3. Techniczne wymogi:

– prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in.),o

formacie A3 ( duży blok)

  1. Termin dostarczenia prac:

Prace należy dostarczyć do sali 300 w budynku A w terminie do piątku 4.11.2022.

  1. Na odwrocie należy wpisać wyraźnie imię, nazwisko, klasę uczestnika konkursu.
  2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi od 7 do 10 listopada. Wyniki ogłoszone zostaną na stronie szkoły 11.11.2022.