Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

WRZESIEŃ

Jesienią 1939 roku, w blisko 400 miejscowościach, na terenie przedwojennego województwa pomorskiego, zostało zamordowanych 30 tysięcy Polaków. Zginęli najczęściej z rąk swych dotychczasowych sąsiadów – Niemców.


Po wkroczeniu na teren województwa pomorskiego, jesienią 1939 roku, Niemcy przystąpili natychmiast do akcji „odpolszczania” tej części polskich ziem, którą przyłączono do III Rzeszy. Zaplanowane jeszcze przed wybuchem wojny i przeprowadzone według przygotowanych zawczasu list proskrypcyjnych masowe rozstrzeliwania ludności cywilnej, przede wszystkim inteligencji oraz osób zaangażowanych w umacnianie polskości, pochłonęły około 30 tysięcy ofiar.

Około, ponieważ Niemcy nie tylko pozbawili ich życia, ale często też tożsamości. By ukryć ślady zbrodni niszczyli wszystkie dokumenty. A w 1944 roku, na kilka miesięcy przed wkroczeniem Armii Czerwonej, wykopali większość ciał pomordowanych i spalili. Na terenie naszej gminy w Białych Błotach i Łochowie w pierwszych dniach września 1939 roku doszło do zbrodni na ludności cywilnej. Oprawcami byli najczęściej miejscowi Niemcy, przedwojenni sąsiedzi polskich ofiar, działający w ramach Selbstschutzu Westpreussen oraz SS.

Harcerze z naszej szkoły w ramach zdobywanej odznaki Harcerski Opiekun Miejsc Pamięci odwiedzili mogiły pomordowanych w Białych Błotach i Łochowie. Druhna  Grażyna Błażejak przybliżyły historię tych wydarzeń opowiadając historię swojej rodziny i wspomnienia świadków.

Z mogił pobrano ziemię, która w dniu 6 października zostanie umieszczona w urnie pomnika „Ofiar Mordu Pomorskiego” w Toruniu.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Foto: Beata Kobus

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}