Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

WYBORY NA PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO BUDYNKU B

29 września 2017 roku  odbyły się wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego budynku B. Wybory po raz kolejny przeprowadziliśmy w ramach akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej „Samorządy mają głos”.

Przygotowując  się do wyborów, młodzież miała okazję przypomnieć sobie podstawy samorządności.

Zgodnie z ordynacją wyborczą kandydaci zostali zaakceptowani przez Komisję Wyborczą, która została wybrana w czasie spotkania przedstawicieli wszystkich klas. W ostateczności o stanowisko przewodniczącego samorządu ubiegało się 5 kandydatów.  Wybory poprzedziła kampania wyborcza. Kandydaci wspierani przez koleżanki i kolegów, przygotowali plakaty informujące o programie wyborczym. W czasie przerw zabiegali o głosy rówieśników. W przeddzień wyborów przestrzegano obowiązującej ciszy wyborczej.

W dzień wyborów Komisja Wyborcza przygotowała lokal wyborczy zgodnie
z  zasadami demokratycznych wyborów. Uczniowie – wyborcy mogli oddać głos w czasie przerw od 8:45 do 13:50. Po zakończonych wyborach zabezpieczono urnę z głosami. Komisja wyborcza przeliczyła głosy. Wyniki głosowania zostały przedstawione na holu głównym budynku B.

Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018 w budynku B został Samuel Kotliński uczeń klasy 2a oddziału gimnazjalnego. Zastępcami przewodniczącego Julia Piórkowska 7d oraz Krystian Kowalski 3 d oddziału gimnazjalnego.

Wszystkim kandydatom dziękujemy za zaangażowanie i przestrzegania zasad kampanii wyborczej. Wybranym gratulujemy i czekamy na działania!

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

{ppgallery}{/ppgallery}