Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Wycieczka edukacyjna „Śladami Alka, Rudego i Zośki”

„Opowieść o ludziach, którzy potrafią pięknie umierać i pięknie żyć”

A. Kamiński

W maju uczniowie klasy 7F wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Warszawy. Skoro świt przybyli  na miejsce zbiórki. Wędrowali śladami bohaterów „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, by oddać hołd niezłomnym, młodym ludziom, którzy swoje życie oddali w walce za Ojczyznę.

Głównym celem wycieczki było przybliżenie uczniom  najważniejszych wydarzeń z życia Zośki,  Rudego i Alka.

         Pierwszym punktem  na naszej mapie zwiedzania był spacer wzdłuż murów obronnych Starego Miasta, po to by dotrzeć do Pomnika Małego Powstańca znajdującego się przy ulicy Podwale. Pomnik upamiętnia najmłodszych uczestników Powstania Warszawskiego, a nam uświadamia jak młode osoby walczyły w obronie naszej Stolicy.
            Następnie, idąc na Stare Miasto ulicą Długą, dotarliśmy do Pomnika Powstania Warszawskiego przedstawiającego bardzo realistycznie grupę partyzantów walczących z hitlerowskim okupantem w sierpniu 1944 roku.
            Dalszym etapem naszej wycieczki było zwiedzanie warszawskiej Starówki z pięknymi, kolorowymi, zabytkowymi kamienicami.

Następnym elementem  wycieczki były  odwiedziny Cmentarza Wojskowego na Powązkach. Miejsce to zrobiło na nas duże wrażenie, gdyż spoczywają na nim żołnierze wszystkich powstań i wojen od połowy XIX wieku, a także działacze społeczni oraz osoby znane ze świata sztuki i polityki. Ich mogiły znajdują się w Alejach Zasłużonych. Uwagę uczniów przykuła kwatera przypisana poległym z Harcerskiego Batalionu Armii Krajowej „Zośka”. W sumie 174 grobów, młodych ludzi, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Ich cechą charakterystyczną są białe brzozowe krzyże umocowane na każdej mogile. Spoczywają tu m. in. Maciej Aleksy Dawidowski ps. „Alek”, Tadeusz Zawadzki ps. „Zośka”, Jan Bytnar ps. „Rudy” – czyli główni bohaterowie  lektury  „Kamienie na szaniec”. Na cmentarzu powązkowskim spoczywa również Aleksander Kamiński – autor wyżej wymienionej książki. W chwili ciszy oddaliśmy im cześć i zapaliliśmy znicz.

Kolejnego dnia udaliśmy się pod  Liceum im. Stefana Batorego, czyli  szkoły, do której chodzili bohaterowie książki i gdzie rodziły się ich wspólne przyjaźnie.

 Poszliśmy także zobaczyć Arsenał, gdzie miała miejsce najsłynniejsza akcja Szarych Szeregów, odbicie Jana Bytnara wraz z 25 więźniami. Przed budynkiem znajduje się dziś kamień – pomnik upamiętniający to dramatyczne wydarzenie.

Trudnym emocjonalnie puntem programu wycieczki było Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy Alei Szucha, gdzie uczniowie wysłuchali wykładu na temat metod prowadzenia śledztwa przez gestapowców, zobaczyli też cele, w których przetrzymywani i przesłuchiwani byli więźniowie. W Muzeum Więzienia Pawiak uczniowie wysłuchali nagrań grypsów więziennych, jakie osadzeni pisali i przemycali do swoich najbliższych, poznali też warunki życia, rozkład dnia czy sposoby znęcania się fizycznego i psychicznego nad więźniami.

W ostatnim dniu naszej wycieczki zwiedziliśmy Muzeum Katyńskie, w którym dowiedzieliśmy się o zbrodni katyńskiej, popełnionej na 22 tysiącach jeńców i więźniów przetrzymywanych w latach 1939 – 1940 w sowieckich obozach i więzieniach.

Wizyta w Warszawie była dla nas ciekawą lekcją historii, kultury i sztuki. Z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci. Na pewno nikt nie zapomni pobytu w tym mieście i zechce jeszcze tam powrócić.

Ogromne podziękowania dla p. Magdaleny Wolskiej za profesjonalne oprowadzanie po stolicy oraz uczniom klasy 7F za zainteresowanie tematem.

Opiekunowie:

Małgorzata Piecuch, Magdalena Wolska, Angelika Kowalska, Alina Janowicz