Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

WYNIKI KONKURSU Z JĘZYKA ANGIIELSKIEGO- ENGLISH HIGH FLIER

domyślna zaślepka

 

Wśród uczniów biorących udział z klas piątych najlepsze wyniki uzyskali: Szymon Tobiś- I miejsce w województwie oraz 11 miejsce w kraju, Zuzanna Szymczak– II miejsce w województwie oraz 104 miejsce w kraju oraz Julianna Piasecka– III miejsce w województwie oraz 331 miejsce w kraju.

Wśród uczniów z klas szóstych najwyższe wyniki uzyskali; Kajetan Nurczyński– I m. w województwie oraz 19 m. w kraju, Mateusz Staroń– II m. w województwie oraz 41 m. w kraju oraz Martin Essumanmensah- III m. w województwie oraz 107 miejsce w kraju. Wszystkie wymienione osoby otrzymają dyplomy z a uzyskanie bardzo dobrych wyników w konkursie.

Najlepsze wyniki wśród uczestników z klas siódmych uzyskali: Timur Malimonienko– I m. w województwie oraz 271 m. w kraju, Adrian Poborczyk– II m. w województwie oraz 271 m. w kraju, a także Zofia Kowalewska- 3 m. w województwie oraz 480 m. w kraju.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i już zapraszamy do kolejnej XIX edycji konkursu, która odbędzie się w przyszłym roku szkolnym.

Szkolny koordynator konkursu

Agnieszka Babiuk-Jabłońska