Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

WYPRAWA DO MUZEUM OŚWIATY

W miniony piątek uczniowie klasy IV D udali się na wycieczkę do Muzeum Oświaty w Bydgoszczy. Placówka ta prezentuje historię, działalność, akcesoria i wyposażenie szkolne w Bydgoszczy i regionie bydgoskim, począwszy od okresu zaboru pruskiego aż po czasy współczesne. Nasi uczniowie zwiedzali wystawę „ Szkoła sprzed lat” .

 

Trzon kolekcji stanowią: sprzęty szkolne (ławki, stoliki, tablice), wyposażenie uczniów i nauczycieli (podręczniki, literatura metodyczna, zeszyty, stroje szkolne i organizacyjne, tarcze, przybory do pisania itp.), fotografie i nagrania, świadectwa szkolne, szczątkowe akta szkół i organizacji uczniowskich w tym ZHP, PCK, LOP i innych oraz spuścizny wybitnych nauczycieli bydgoskich. Uczniowie klasy IV D aktywnie uczestniczyli w lekcji muzealnej, która bardzo się podobała. Jednak większość stwierdziła, że nie chciałaby uczyć się w dawnej szkole.{ppgallery}{/ppgallery}