Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Z okazji walentynek w bibliotece szkolnej budynek B

domyślna zaślepka

    

Z okazji walentynek w bibliotece szkolnej budynek B

 czeka skrzynka, do której  przewodniczący klas mogą wrzucać zebrane kartki z życzeniami!!!

Na kartki czekamy od 21 ( poniedziałek)do 23 lutego (środa) do godz. 15:00

 w bibliotece szkolnej budynek B.
UWAGA!!!

Każda kartka musi posiadać odbiorcę (imię i nazwisko, klasę).

Nie zaklejamy kartek, w celu ich sprawdzenia.

Wszystkie przesyłki zostaną dostarczone przez przedstawicieli SU

przewodniczącym klas lub wychowawcom.
 ZOSTAŃ WALENTYNKĄ LUB WALENTYM!!!