Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

BALCZEWO

16 marca klasy IIIc i IIIk wybrały się na zajęcia w punkcie edukacji ekologicznej w Balczewie PLAST-MAR, które łączą teorię z praktyką. Na początku w dużym kolorowym holu uczniowie przy specjalnych stanowiskach dowiadują się co to są odpady. Potem poznają zasady ich segregacji.

Na konkretnych przykładach pokazuje się, które przedmioty można poddać recyklingowi. Uczestnicy widzą też poszczególne etapy przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych, do momentu powstania granulatu. Wykorzystuje się go ponownie do produkcji. Celem zajęć było pogłębienie wiedzy w zakresie szeroko rozumianej ochrony naturalnej środowiska człowieka oraz praktyczne poznanie procesu recyklingu. Dzieci wróciły zadowolone z wycieczki z nowo zdobytą praktyczną wiedzą. Dostały doniczki, w których na pewno coś zasieją na wiosnę.

Wychowawcy klas

Monika Bordon

Mariola Kmieć

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}