Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

ZAŚWIADCZENIA Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

domyślna zaślepka

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mariana
Rejewskiego w Białych Błotach zaprasza uczniów po
odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty od
dnia 3 lipca 2024 roku w godzinach 8:00-14:00,
w sekretariacie – budynek B.
Zaświadczenie wydawane będzie uczniowi/rodzicowi
za potwierdzeniem odbioru.

Z poważaniem
Danuta Ferenstain