Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

KONTAKT

domyślna zaślepka

Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego ul. Centralna 27   86-005  Białe Błota

e-mail: sekretariat@spbb.pl

Sekretariat A – nr tel. 52/3814011

Sekretariat B – nr tel. 52/3814777

Dyrektor szkoły tel. 52/3494223
e-mail: dyrektor@spbb.pl

Wicedyrektorzy:
bud. A – nr tel. 52/3814011/wew.19, 

e-mail: agnieszka.chodur@spbb.pl; monika.czarnecka@spbb.pl

bud. B – nr tel. 52 3814777,

 e-mail: renata.karwowska@spbb.pl

Świetlica A – nr tel. 52/3814011/wew.12; 728 987 537

Świetlica B – nr tel. 52/3814777; 784 383 569
Świetlica C – nr tel. 666 852 735

Gabinet pielęgniarski:

budynek A – 10.00–15.00, 

budynek B – 8.00-12.00, 

budynek C – 8.00–10.00 

administrator strony internetowej
e-mail: redakcja@spbb.pl