Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Psycholog

domyślna zaślepka

Nasze działania obejmują:

– zajęcia o charakterze terapeutycznym

– zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne

– Trening Umiejętności Społecznych

– Trening Zastępowania Agresji

– zajęcia z klasą (w zależności od potrzeb)

– konsultacje dla rodziców (w zależności od potrzeb)

– konsultacje dla nauczycieli

Współpracujemy z: 

  • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koronowie / filia w Bydgoszczy, 
  • Wojewódzką Poradnią Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, 
  • Komisariatem Policji w Białych Błotach, 
  • Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białych Błotach, 
  • Sądem Rejonowym w Bydgoszczy, 
  • Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białych Błotach. 

Pozostajemy do Państwa dyspozycji. 

Pomoc psychologiczną w szkole realizują następujący specjaliści:

Budynek A: Magdalena Łyk- Plewińska

Budynek B: Anna Sztuba

Agnieszka Kowalska (urlop)

Olena Neverovych

Budynek C: Olena Neverovych

 Skontaktować się z nami można poprzez e-dziennik lub poprzez skrzynkę e-mailową:

Magdalena.lyk-plewinska@spbb.pl

Anna.sztuba@spbb.pl

Olena.neverovych@spbb.pl