Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

domyślna zaślepka
Zebranie organizacyjne11-12-13 września 2023
Omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych23-24-25 października 2023
Informacje o 
postępach uczniów
11-12-13 grudnia 2023
Wywiadówki
Podsumowanie 
I półrocza
5-6-7 lutego 2024
Informacja o postępach uczniów18-19-20 marca 2024
Informacja o przewidywanych  ocenach rocznych20-21-22 maja 2024

Poniedziałek – oddziały przedszkolne, klasy 1 

Wtorek – Klasy 2 – 3 

Środa – Klasy 4-5-6-7-8