Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Rekrutacja

domyślna zaślepka
REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH i KLASY PIERWSZEJ

ROK SZKOLNY 2023/2024

Szanowni Państwo, 

w poniedziałek 20.03.2023 r. od godz. 8:00 rozpocznie się w naszej szkole rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (5 i 6 latki) oraz klas pierwszych.  

Wnioski należy składać w formie elektronicznej poprzez linki podane poniżej. Po wypełnieniu, wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do budynku A przy ul. Centralnej 27. W godzinach pracy sekretariatu. Rekrutacja  zakończy się 31.03.2023 r. o godz. 15.00.

Aby złożyć wniosek:

– o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (dzieci urodzone w latach 2017-2018)  w Szkole Podstawowej im. M. Rejewskiego w Białych Błotach należy wejść na stronę:

 https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabialeblota

– przyjęcie dziecka do klasy 1 (dzieci urodzone w roku 2016) Szkoły Podstawowej im. M. Rejewskiego w Białych Błotach należy wejść na stronę:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabialeblota

PAMIĘTAJ!

Złożony w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować oraz podpisany wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dostarczyć do placówki pierwszego wyboru. Wypełnienie wniosku w formie elektronicznej, ale niedostarczenie go do placówki jest równoznaczne z niedopełnieniem formalności i odrzuceniem wniosku.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

UZUPEŁNIENIE HARMONOGRAMU

 

НАБІР ДО ДОШКІЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ І ПЕРШИХ КЛАСІВ

 

НАВЧАЛЬНИЙ РІК 2023/2024

 

Шановні Батьки,

 

У понеділок, 20.03.2023р., від год. 8:00 у нашій школі розпочинається набір дітей до дошкільних відділень (5 і 6 років) та у першиі класи.

 

Анкети необхідно здавати в електроннній формі згідно поданих нижче посилань. Після заповнення анкету потрібно надрукувати, підписати і принести в будинок А за адресою: вул. Центральна, 27 в робочий час секретаріату. 

Набір завершиться 31.03.2023р. о 15.00.

 

Щоб заповнити анкету:

–  про прийняття дитини на дошкільне відділення (діти, народжені у 2017-2018 роках) у Початковій Школі ім. Мар′яна Реєвського в Білих Блотах, необхідно увійти на сторінку:

 

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabialeblota

 

–  про прийняття дитини до першого класу (діти, народжені у 2016 році) Початкової Школи ім. Мар′яна Реєвського в Білих Блотах, необхідно увійти на сторінку:

 

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabialeblota

 

ПАМ′ЯТАЙТЕ!

Заповнену анкету в електронному вигляді потрібно надрукувати, підписати і разом з усіма необхідними додатками принести в будинок А в секретаріат . Заповнена в електронному вигляді анкета, але не здана в секретаріат вважатиметься до незданої і буде відкинута.