Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Rekrutacja

domyślna zaślepka

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH i KLASY PIERWSZEJ

ROK SZKOLNY 2024/2025

Szanowni Państwo, 

w poniedziałek 18.03.2024 r. od godz. 8:00 rozpocznie się w naszej szkole rekrutacja do oddziałów przedszkolnych (5 i 6 latki) oraz klas pierwszych.  

Wnioski należy składać w formie elektronicznej poprzez linki podane poniżej. Po wypełnieniu, wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć do budynku A przy ul. Centralnej 27 w godzinach pracy sekretariatu. Rekrutacja zakończy się 29.03.2024r. o godz. 15.00.

Aby złożyć wniosek:

– o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego (dzieci urodzone w latach 2018-2019) w Szkole Podstawowej im. M. Rejewskiego w Białych Błotach należy wejść na stronę:

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabialeblota

– przyjęcie dziecka do klasy 1 (dzieci urodzone w roku 2017) Szkoły Podstawowej im. M. Rejewskiego w Białych Błotach należy wejść na stronę:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/gminabialeblota

WAŻNE!

Złożony w systemie elektronicznym wniosek należy wydrukować oraz podpisany wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami dostarczyć do placówki pierwszego wyboru. Wypełnienie wniosku w formie elektronicznej, ale niedostarczenie go do placówki jest równoznaczne z niedopełnieniem formalności i odrzuceniem wniosku.