Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Pedagog

domyślna zaślepka

Drodzy rodzice i uczniowie, 

Pedagodzy:

Budynek A: Danuta Wilczarska-Szafarczyk

                    Anna Wiśniewska

                    Karolina Siadak

Budynek B: Karolina Kopydłowska

Budynek C: Anna Szczepankowska

 

Pedagog specjalny (budynek B): Agnieszka Ociesa-Suprunowicz

 

 

Każdy z pedagogów jest do Państwa dyspozycji  podczas zebrań i konsultacji dla rodziców oraz po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
W zakresie obowiązków pedagoga szkolnego leży: 

– diagnozowanie trudności wychowawczych 

– diagnozowanie możliwości i potrzeb rozwojowych oraz edukacyjnych uczniów 

– działania mediacyjne 

– organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

– promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego 

– wsparcie rodziców i uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 

– dokonywanie wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia oraz udział w posiedzeniach zespołu ds. Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego 

 

W ramach swojej pracy pedagodzy prowadzą również zajęcia specjalistyczne z uczniami: korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia o charakterze terapeutycznym, Trening Umiejętności Społecznych. 

Szkolni specjaliści współpracują z instytucjami tj. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Bydgoszczy, Wojewódzka Przychodnia Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, Komisariat Policji w Białych Błotach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białych Błotach., Zespół Interdycyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Białych Błotach, Sądem Rejonowym w Bydgoszczy.