Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

KTO Z NAS NIE MARZYŁ O POSZUKIWANIU SKARBÓW I WIELKICH PRZYGODACH…

W kwietniu i maju zuchy z 7 Gromady Zuchowej Dębowe Ludki postanowiły zamienić się w poszukiwaczy skarbów i zgłębić tajniki pracy archeologa. Nawiązaliśmy współpracę z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków delegaturą w Bydgoszczy i dzięki uprzejmości tej instytucji zbiórki nasze odwiedziła pani archeolog, która opowiedziała o swojej pracy, największych znaleziskach archeologicznych w naszych okolicach oraz o zasadach ochrony zabytków i skarbów znalezionych pod ziemią.

Zuchy mogły dotknąć przedmioty codziennego użytku sprzed tysiąca lat oraz pobawić się zabawkami, którymi bawiły się dzieci w poprzednim tysiącleciu.

Zdobywana przez zuchy sprawność „archeolog” zaspokaja dziecięcą ciekawość świata. Dzieci dowiadują się tego, co było kiedyś, jak ludzie dawniej żyli. Podczas  zdobywania tej sprawności zuchy poszerzają swoją wiedzę historyczną, rozwijają spostrzegawczość, cierpliwość.

Cierpliwość będziemy ćwiczyć lepiąc garnki na kolejnej zbiórce.

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}