Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

PODZIĘKOWANIA

Serdecznie dziękujemy uczniom, którzy włączyli się w zbiórkę na rzecz Schroniska dla
Zwierząt w Bydgoszczy. Za wielkie serca, pomoc i wrażliwość na potrzeby mieszkańców schroniska
należą się Wam ogromne podziękowania.

Organizatorzy zbiórki:
Monika Kudła
Jagoda Sułkowska
Katarzyna Sumionka