Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

domyślna zaślepka

3 września 2012 roku to wyjątkowy dzień dla Szkoły Podstawowej im. J. Verene’a w Białych Błotach. Otwarty został nowy budynek przy ul. Czerskiej 10, budynek B, który jest częścią naszej szkoły.

Już od lat nasza szkoła borykała się z trudnymi warunkami lokalowymi. Budynek przeznaczony dla 600 uczniów, musiał pomieścić ponad 800 dzieci. Ciasnota i tłok panujący na korytarzach, w świetlicy i w szatniach, utrudniał naukę i stwarzał wiele zagrożeń. Nauczyciele pełnili dodatkowe dyżury, aby zapewnić uczniom bezpieczeństwo. Lekcje kończyły się popołudniu, późne powroty dzieci budziły niepokój rodziców. Na szczęście te kłopoty mamy już za sobą. Nasze władze samorządowe, Rada Gminy i Pani Wójt Katarzyna Kirstein-Piotrowska wykazali zrozumienie i podjęli odważną i na pewno trudną decyzję, o przekazaniu szkole nowego budynku.

Tu będą dużo lepsze warunki nauki dla dzieci i warunki pracy dla nauczycieli. Ta inwestycja to dla nas 8 izb lekcyjnych, sala komputerowa, sala zabaw, świetlica, sala gimnastyczna, stołówka. Tu znajdą też swoje miejsce nasi harcerze. Poprawi to również sytuację w głównym budynku przy ul. Centralnej 27. Lekcje będą kończyły się szybciej, nie będzie tak ciasno na korytarzach, w świetlicy i szatniach.

Niewiele jest takich organów prowadzących, które tak dbają o oświatę. A my staramy się, żeby te nakłady jak najlepiej wykorzystać, rozwijać młode pokolenia i uzyskiwać jak najlepsze wyniki edukacyjne.

 

W roku szkolnym 2012/2013 w Szkole Podstawowej im. J. Verne’a w Białych Błotach uczyć się będzie 930 uczniów w 38 oddziałach. W budynku A – 700 uczniów, w budynku B – 230. Pracować będzie 85 nauczycieli.

Klasy pierwsze w tym roku poprowadzą:

I a – Justyna Wardacka,

I b – Aleksandra Lubońska,

I c – Maria Łukiewska,

I d – Aleksandra Michalak,

I e – Halina Piotuch,

I f – Anna Radzikowska

Danuta Ferenstain

{ppgallery} {/ppgallery}

foto: Maciej Gołata