Jedną z najpiękniejszych uroczystości odbywających się w Szkole Podstawowej  im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach, jest przyjęcie w poczet członków społeczności szkolnej najmłodszych kolegów.

Dnia 29 września 2018r. - 164 uczniów szczególnie przeżywało ten dzień. Fakt obecności rodziców, ich wychowawców i zaproszonych gości dodawał wagi tej uroczystości. Gorące słowa skierowała do najmłodszych, ich rodziców i nauczycieli p. dyrektor Danuta Ferenstain.

W imieniu Rady Gminy, w-ce przewodnicząca Pani Maria Wolsztyńska życzyła sukcesów i przekazała prezent w postaci sprzętu sportowego.

Tradycyjny wierszyk powiedziała radna powiatu i sołtys Białych Błot Pani Maria Płotkowska, a dyrektor przedszkola Pani Krystyna Nowak-Grobelska pogratulowała najmłodszym uczniom, przekazując prezent – zestaw gier planszowych.

Pierwszoklasiści śpiewali piosenki i udzielali odpowiedzi na zagadki. Swoją postawą udowodnili, że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na sztandar szkoły.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły podstawowej i zaśpiewaniu hymnu państwowego, uczniowie złożyli ślubowanie. Dyrektor i w-ce dyrektor szkoły dokonali symbolicznego pasowania na ucznia. „Pasuje Cię na ucznia…” – mówiła p. dyrektor dotykając ołówkiem  jak - czarodziejską różdżką, ramion najmłodszych dzieci. W ten sposób stali się członkami społeczności szkolnej, czyli nie są już tylko dziećmi, ale też uczniami tej szkoły.

Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie przez wychowawców, ufundowanych przez Radę Rodziców, pięknych książek. Pan Krzysztof Kozłowski przewodniczący Rady Rodziców przekazał uczniom ich pierwszy dokument, jakim jest legitymacja szkolna. W imieniu wszystkich pasowanych dzieci, przedstawiciele uczniów podziękowali dyrekcji szkoły pięknymi kwiatami. Na zakończenie wykonano pamiątkowe zdjęcia.

Wszystkim pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły, a ich rodzicom gratulujemy wspaniałych pociech.

tn_1a x 20 szt. mat.jpg tn_1b x 26 szt. mat.jpg tn_1c x 24 szt. mat.jpg tn_1d x 21 szt. mat.jpg tn_1e x 24 szt. mat.jpg tn_1f x 19 szt. mat.jpg tn_1g x 16 szt. mat.jpg tn_1h x 25 szt. mat.jpg tn_DSC_5724.JPG tn_DSC_5737.JPG tn_DSC_5741.JPG tn_DSC_5778.JPG tn_DSC_5784.JPG tn_DSC_5790.JPG tn_DSC_5825.JPG tn_DSC_5832.JPG tn_DSC_5841.JPG tn_DSC_5844.JPG tn_DSC_5869.JPG tn_DSC_5892.JPG tn_grono.jpg tn_DSC_5839.JPG