Zajęcia z Panią Agnieszką przypomniały naszym „chansowiczom”, jak ważna jest umiejętność współdziałania w grupie i dążenie do jednego celu, ćwiczenie obowiązkowości i odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale też za wszystkich w danym głosie. Podczas ćwiczeń na warsztatach chóralnych dyrygentka kładła duży nacisk na przestrzeganie prawidłowej postawy przy śpiewie, ułożenie szczęki , języka, ust, ramion, kształcenie prawidłowego oddechu, a nawet sposobu trzymania  nut.

Cieszymy się z wizyty Pani doktor Agnieszki Sowy, która  zaciekawiła nas swoimi ćwiczeniami wokalnymi i z których korzystać na pewno będziemy.

Członkowie Chóru Chanson z dyrygentem

 

tn_IMG_3580.JPG tn_IMG_3581.JPG tn_IMG_3582.JPG tn_IMG_3585.JPG tn_IMG_3586.JPG tn_IMG_3588.JPG