Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

AKCJA SZKOLNA „PODZIEL SIĘ ZNICZEM”

domyślna zaślepka

Zapraszamy uczniów klas 1-8 oraz wychowawców do udziału akcji ,,Podziel się zniczem, która odbędzie się w najbliższych dniach w naszej szkole. Uczniowie proszeni są o zebranie zniczy w swoich klasach i przyniesienie ich do pojemników wystawionych na parterze budynku A i budynku B.

Każda klasa może zebrać dowolną ilość zniczy. Zostaną one zapalone na zaniedbanych lub opuszczonych grobach na cmentarzu w Białych Błotach.

CZAS ZBIÓRKI- od 16.10.2023 do piątku 27.10.2023.

Wychowawcom i uczniom dziękujemy za udział w przedsięwzięciu.

Danuta Trusiło- Rybiałek i Mariola Grewling.