Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

APEL

domyślna zaślepka

APEL DO RODZICÓW!

Szkoła Podstawowa w Białych Błotach pragnie poinformować rodziców o niepokojących zachowaniach uczniów, szczególnie z klas VI, którzy za pomocą portali społecznościowych, typu facebook przejawiają zachowania agresywne i nieakceptowane społecznie. Uczniowie na głównych stronach portalu facebook obrażają się wzajemnie, używają bardzo wulgarnego słownictwa, wyśmiewają się ,poniżają, a nawet stosują groźby. Pragniemy przestrzec rodziców i zwrócić szczególną uwagę na treści zamieszczane przez Państwa dzieci w Internecie.

Od września 2012 roku mieliśmy już kilka interwencji z udziałem uczniów, w sprawach dotyczących niewłaściwego zachowania się na portalach. Pragniemy zwrócić uwagę, że portale społecznościowe są niedostępne dla osób poniżej 13 roku życia. Logując się Państwa dzieci łamią prawo, ponieważ wpisują datę urodzin niezgodną ze stanem faktycznym, a odpowiedzialność za to ponoszą rodzice. Jeżeli wyrażają Państwo zgodę na korzystanie z tego typu komunikatorów, to prosimy o kontrolowanie zapisków i postów swoich pociech, ponieważ mają Państwo takie prawo i obowiązek. Apelujemy także do zaniechania tworzenia kont przez osoby nieletnie, szczególnie w  sytuacjach kiedy nie macie Państwo kontroli lub brak jest ze strony Państwa wiedzy na temat korzystania z Internetu. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczniów, ponieważ zamieszczane są one po zajęciach lekcyjnych, w domu, często w godzinach wieczornych. Rodzic odpowiada za swoje dziecko, a tym samym za treści rozmów, jakie odbywają się  w Internecie.  Za znieważenie lub zniesławienie, czy stosowanie gróźb rodzice pokrzywdzonych dzieci mają prawo wystąpić na drogę sądową. Pragniemy także poinformować, iż szkoła przygotowała dla uczniów cykl zajęć wychowawczo – profilaktycznych z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Internecie, które zostaną zrealizowane w lutym 2013 roku.