Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Autorytet Mariana Rejewskiego

domyślna zaślepka

Ławeczka Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy – Wikipedia, wolna encyklopedia

Autorytet Mariana Rejewskiego

Szkolny konkurs  na wykonanie plakatu o życiu i osiągnięciach Mariana Rejewskiego

Cele

  1. Rozpowszechnianie wiedzy na temat biografii, osiągnięć i działalności Mariana Rejewskiego.
  2. Promowanie postawy patriotyzmu i zaangażowania dla ojczyzny
  3. Rozwijanie predyspozycji twórczych.

Zasady

Konkurs ,, Autorytet Mariana Rejewskiego” skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. Prace oceniane będą w kategoriach wiekowych: 

1- uczniowie klas 1-3

  1. uczniowie klas 4-6
  2. uczniowie klas 7-8

Zadaniem uczestników z klas 4-8  jest wykonanie plakatu ukazującego autorytet naszego patrona. Uczniowie klas młodszych wykonują portret Mariana Rejewskiego.  W pracy należy uwzględnić szczególne cechy oraz osiągnięcia  Mariana Rejewskiego na polu nauki, pracę na rzecz ojczyzny, postawę patriotyzmu i niezłomność w dążeniu do celu. 

Komisja konkursowa wyłoni w każdej kategorii wiekowej trzy najciekawsze prace oraz przyzna kilka wyróżnień.

Wymagania

1.Praca w formie plakatu ( dla klas 4- 8)

  1. Portret Mariana Rejewskiego (klas 1- 3)
  2. Techniki: malarskie, rysunkowe, mieszane z wyłączeniem użycia materiałów sypkich i nietrwałych, grafika komputerowa.
  3. Format A3 dla plakatów wykonanych manualnie 

5.Format A4 dla portretów wykonanych przez dzieci młodsze.

  1. Dowolny format dla grafik komputerowych.

Terminy

Zdjęcia prac konkursowych należy przesłać na adres mariola.grewling@spbb.pl do 15 lutego 2021r. W tytule e-maila powinna znaleźć się informacja: ,,KONKURS-REJEWSKI imię i nazwisko, klasa” 

Ogłoszenie wyników nastąpi 1 marca 2021 r. na stronie szkoły, tam również zostanie zamieszczona informacja dacie i miejscu wręczenia nagród.