Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Betlejemskie Światło Pokoju w Białych Błotach!

Betlejemskie Światło Pokoju w Białych Błotach!

Już po raz 31. harcerze i harcerki Związku Harcerstwa Polskiego są strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami. Hasło towarzyszące akcji Betlejemskiego Światła Pokoju w 2021 roku to: „ŚWIATŁO NADZIEI”. We wtorek 14 grudnia 2021 roku Światełko dotarło do naszej szkoły. Dziękuję Harcerzom i ich Opiekunom za odebranie Światełka od słowackich skautów. Teraz Światło wyruszyło w podróż po całej Polsce.