Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

BIAŁE BŁOTA ODDAŁY PRAWIE 10 LITRÓW KRWI

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, iż  podczas trwania „Tygodnia kolorów” w Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne’a w dniu czerwonym pojawił się po raz pierwszy w Białych Błotach wóz do poboru krwi ze stacji krwiodawstwa w Bydgoszczy. Wszystko rozpoczęło się dnia 21.02.2013 roku o  godzinie 10 przed budynkiem Szkoły Podstawowej, kiedy to pojawili się pierwsi wspaniali mieszkańcy Białych Błot, pragnący oddać swoją krew. Szczególne podziękowania dla zaangażowanych rodziców, byłych uczniów oraz nauczycieli.

Niektórzy, jak się okazało także po raz pierwszy oddawali swoją krew, trochę niepewni i bojaźliwi, dzielnie pokonywali swoje słabości, aby ratować życie innych osób. Podczas czterech godzin poboru, zebrano 9, 450 ml krwi od 21 osób. To świetny wynik i chętnie ponownie przyjedziemy do Białych Błot. Nie wiedzieliśmy, że będzie u Państwa takie zainteresowanie i chęć niesienia pomocy –powiedziała jedna z pielęgniarek z krwiodawstwa. Mamy nadzieję, że oddawanie krwi będzie wydarzeniem cyklicznym w Białych Błotach, a liczba honorowych dawców wzrośnie przynajmniej dwukrotnie.

Danuta Wilczarska- Szafarczyk, Anna Wiśniewska

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}