Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

DNI MATEMATYKI

Dnia 18.03.2015 roku w ramach „DNI MATEMATYKI” na godzinach wychowawczych odbyły się „KLASOWE POTYCZKI MATEMATYCZNE”.

Celem tego konkursu było doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów, pokazanie uczniom, że matematyka to nie tylko typowe lekcje, ale również zabawa i radość, aktywizowanie ucznia, zachęcanie do przejawiania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów oraz integracja środowiska uczniowskiego.

Wybrani reprezentanci klas z dużym zaangażowaniem poszukiwali różnych typowych i nietypowych rozwiązań zadań, wykazali się dużym poziomem swojej wiedzy i umiejętności matematycznych oraz oryginalnością myślenia. Również pozostali uczniowie w poszczególnych klasach wykazali się dużą oryginalnością i pomysłowością w wykonaniu plakatów dotyczących zagadnień matematycznych.

 

WYNIKI KLASOWYCH  POTYCZEK  MATEMATYCZNYCH

 

POZIOM KLAS IV

I miejsce  –     klasa  IV b

II miejsce  –   klasa   IV d, IV f

III miejsce  –  klasa   IV e

POZIOM KLAS V

I miejsce     –   klasa  V c

II miejsce    –   klasa  V a, V d

III miejsce   –   klasa   V b, V e

POZIOM KLAS VI

I miejsce    –   klasa    VI a

II miejsce   –   klasa    VI c

III miejsce   –  klasa    VI d

 

Dnia 20.03.15 roku w ramach „DNI MATEMATYKI” odbył się szkolny konkurs matematyczny „MISTRZ RACHUNKU”. Celem tego konkursu było doskonalenie i popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów, mobilizowanie  uczniów do samodzielnej i wytrwałej pracy oraz sprawdzenie umiejętności szybkiego rachunku. Konkurs przebiegał w poziomie klas czwartych, piątych i szóstych. Każdy uczeń  w ciągu 45 minut rozwiązywał oddzielny zestaw zadań. Uczniowie w ciągu całego czasu pracowali bardzo intensywnie i w dużym skupieniu, wykazując się  umiejętnością szybkiego  i poprawnego rachunku.

Najlepsze wyniki  osiągnęli:

Poziom klas czwartych:

I miejsce – Paulina Czyżewska

II miejsce – Jakub Pilarski

III miejsce – Krystian Mikołajczyk

Poziom klas piątych:

I miejsce Michał Gasiński

Karol Plichta

II miejsce – Patryk Szkic

III miejsce – Magdalena Krzeszewska

Poziom klas szóstych:

I miejsce – Anna Trajder

II miejsce – Michał Jaroszewicz

– Paweł Miszewski

III miejsce – Filip Damazyn

– Kacper Owczarek

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}