Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

DYSKUSYJNY KLUB EDUKACYJNY

6 listopada odbyło się pierwsze spotkanie uczestników naszego szkolnego Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego – Ja czytam! Animatorami projektu są: pani Edyta Ramian i pani Anna Olkowska.

Ja czytam! to kampania społeczna, nad którą patronat sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Główny cel projektu:

 • wywołanie mody na czytanie-jestem dumny, bo czytam
 • uczynienie czytania i dialogu potrzebą edukacyjną dzieci i młodzieży –czytam, bo chcę, a nie czytam, bo muszę

Cele szczegółowe projektu:

 • rozwijanie kompetencji dyskutowania
 • rozwijanie czytelnictwa
 • usprawnianie umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu
 • rozwijanie kompetencji społecznych u uczniów

Kampania Ja czytam! jest szansą dla szkoły na:

 • realizację zadań zalecanych przez MEN
 • osiąganie efektów, które są przedmiotem ewaluacji szkoły
 • tworzenie przyjaznego klimatu sprzyjającego nauczaniu i uczeniu się
 • budowanie relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej
 • wzajemny rozwój

a nade wszystko dla uczniów na:

 • polubienie czytania
 • spotkanie i rozmowę na ważne tematy
 • budowanie dobrych relacji całej społeczności szkolnej
 • rozwój osobisty

W naszym DKE- „ ŁAMIEMY SCHEMATY”.

Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą nowych przeżyć, nowych odkryć, chcą rozmawiać, dyskutować.

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}