Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

I ZABRZMIAŁ PIERWSZY DZWONEK…

Tegoroczna  inauguracja roku szkolnego 2017/2018  odbyła się w nietypowym czasie, bo 4 września. Początek roku szkolnego to również początek reformy oświaty, na mocy której staliśmy się ośmioletnią szkołą podstawową. Podczas uroczystości Pani dyrektor Danuta Ferenstain przedstawiła nowych wicedyrektorów: Panią Bernadettę Drzewiecką, Panią Renatę Karwowską, Panią Joannę Załęgowską oraz Pana Zdzisława  Naporę. Następnie  życzyła wszystkim uczniom samych sukcesów. Inaugurację roku uświetniło przybycie Pani wizytator Moniki Laskowskiej reprezentującej Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz wójta Gminy Białe Błota Macieja Kulpę.

{PPGALLERY}{/PPGALLERY}