Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

GŁOŚNE CZYTANIE „STARSI- MŁODSZYM” BUDYNEK B

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

w czytelni szkolnej w budynku B odbywały się cykliczne zajęcia  głośnego czytania „Starsi – Młodszym”.

Uczniowie klas 4 mieli okazję wysłuchać fragmentów „Pinokia” w interpretacji starszych koleżanek z klasy 8. Nie zabrakło również licznych zabaw i zajęć plastycznych, podczas których uczestnicy rysowali ulubionego bohatera.

Głównym celem było rozwijanie aktywności czytelniczej uczniów. Otwarcie na literaturę, zainteresowanie książką jest bowiem najlepszą drogą do poznawania świata. Nasze działania w tym kierunku obejmowały głośne czytanie i zabawy z książką. Wspólne czytanie uczniów „Starsi-Młodszym” jest okazją do integracji wewnątrzszkolnej, a także  pozwala na twórczy rozwój dzieci zarówno ten literacki,

jak i plastyczny.

Cele zajęć:

  • kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
  • rozbudzenie potrzeby czytania
  • rozwijanie wyobraźni
  • zdobywanie wiedzy
  • rozwijanie kreatywności
  • rozwijanie twórczości literackiej i plastycznej
  • wzbogacanie słownictwa
  • rozwijanie sprawności manualnej
  • kształtowanie odpowiedzialności za własną pracę
  • ćwiczenia dokładności, staranności w pracy

Organizatorzy: Małgorzata Mellem-Zwiewka, Alina Janowicz

{ppgallery}{/ppgallery}