Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

I Turniej Szachowy „Pogromców ENIGMY” o Puchar Dyrektor Szkoły w Białych Błotach – 22.10.2022 r.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 

I Turniej Szachowy „Pogromców ENIGMY” o Puchar Dyrektor Szkoły w Białych  Błotach – 22.10.2022 r. 

  1. CEL I ZADANIA:

– Wyłonienie mistrzów Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych  Błotach w Szachach. 

– Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 

– Podniesienie poziomu gry w szachy, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży szkolnej. – Stworzenie atmosfery zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa. 

  1. ORGANIZATORZY:

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach – Danuta  Ferenstein. 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach – Instruktor szachów w Szkole Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych  Błotach – Jarosław Wiśniewski . 

  1. UCZESTNICY:

– W turnieju mogą wziąć udział wszystkie dzieci i młodzież, uczęszczający na co dzień  do Szkoły Podstawowej w Białych Błotach. 

  1. ZASADY PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:

– Turniej odbywać się będzie w następujących kategoriach: 

Chłopcy klas 1-4, 

Chłopcy klas 5-8, 

Dziewczęta klas 1-4, 

Dziewczęta klas 5-8. 

  1. SYSTEM ROZGRYWEK I SĘDZIOWANIE:

– Zawody zostaną rozegrane systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund z czasem 15 minut na partię dla zawodnika. 

– Zawody poprowadzi sędzia klasy międzynarodowej FIDE Arbiter – Jarosław  Wiśniewski (e-mail: 76jarwis@gmail.com ) tel.: 609-992-909. 

  1. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:

22 października 2022 roku od godz. 12.00 – Aula Szkoły Podstawowej im. Mariana  Rejewskiego w Białych Błotach, ul. Centralna 27 (Budynek B). 

VII. ZGŁOSZENIA: 

– Zgłoszenia należy kierować do sędziego głównego zawodów na podany adres e-mail  (76jarwis@gmail.com), nr telefonu Sędziego Głównego (609-992-909) lub w  Sekretariacie Szkoły.

– W zgłoszeniach należy podać imię i nazwisko, klasę, datę urodzenia (dzień, miesiąc,  rok). 

Termin zgłoszeń 21 października 2022 roku do godz.: 19.00. 

Dopuszcza się dopisanie zawodników na miejscu przed startem turnieju, w przypadku  wolnych miejsc. 

– Udział w zawodach jest BEZPŁATNY!!!  

– Uczestnicy zawodów grają w 4 osobnych grupach. 

VIII. NAGRODY: 

– Za zajęcia miejsc I-III Puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. 

– Pozostali uczestnicy upominki (do wyczerpania zapasów). 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– W turnieju obowiązują przepisy FIDE. 

– Organizator nie odpowiada za ubezpieczenie zawodników startujących w zawodach. – Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu. – Sprzęt do gry zapewnia organizator. 

– Uczestnicy biorący udział w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie ich  danych osobowych, podanych do rejestracji w turnieju, w celu jego sprawnej  organizacji. Ponadto wyrażają zgodę na publikację wyników końcowych oraz ich  wizerunku w galerii poturniejowej.