Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

KONFERENCJA „NIE MIJAMY SIĘ”

Honorowy patronat objął kujawsko-pomorski kurator oświaty pan Marek Gralik, który zaszczycił nas swoją obecnością. W spotkaniu wziął udział nowo wybrany wójt gminy Białe Błota pan Dariusz Fundator oraz między innymi: wizytatorzy, radni gminy, dyrektorzy, nauczyciele i rodzice.

Otwarcia dokonały pani Danuta Ferenstain, dyrektor szkoły, oraz pomysłodawczyni konferencji pani Danuta Wilczarska-Szafarczyk, pedagog szkoły.

Zamierzeniem konferencji było uświadomienie znaczenia i istoty relacji międzyludzkich, pokazanie, jak w życiu każdego człowieka ważne są emocje i związane z nimi interpretacje komunikatów wysyłanych przez nas i drugiego człowieka. Celem konferencji było także uświadomienie, że skuteczne porozumiewanie się opiera się na umiejętności wyrażania tego, co jest dla nas ważne, mówieniu o swoich potrzebach i rozumieniu emocji swoich i innych osób. Te czynniki sprzyjają wzmacnianiu zdrowia psychicznego, unikaniu konfliktów i tworzeniu satysfakcjonujących relacji z innymi.

Wszystkie te priorytety wspaniale rozwinęli zaproszeni prelegenci. Pani Anna Szczepkowska mówiła za pomocą obrazu o motywującej roli kryzysu i zmiany, a także o prostych metodach komunikowania się bez agresji. Pani Elżbieta Goślicka przedstawiła mechanizmy funkcjonowania mózgu i jego rolę w porozumiewaniu się między sobą. Przez chwilę mogliśmy także dokonać na sobie swoistej analizy poznawczo-behawioralnej, słuchając prelekcji pani Małgorzaty Wojnowskiej. Pięknie o emocjach i znaczeniu bliskości mówiła pani Agnieszka Dąbrowska, a pan Tomasz Trawiński zwrócił naszą szczególną uwagę na sposoby naprawiania relacji i umiejętność przyglądania się sobie.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była wystawa prac plastycznych uczniów, której temat był związany z hasłem konferencji „Porozumiewanie się ze sobą i innymi”. Uczestnicy podczas przerwy głosowali na najciekawsze prace, które zostały nagrodzone. Można było także spotkać się z twórcami gry terapeutycznej „Mi Ja My się” oraz poznać nowości ze świata gier planszowych prezentowane przez Szkolne Centrum Gier Planszowych „PIONEK” z Białych Błot.

Dziękujemy wspaniałym wykładowcom, wszystkim, którzy wzięli udział w konferencji, i wszystkim, którzy pomogli w jej organizacji.

{ppgallery}{/ppgallery}