Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

KONFERENCJA „CHRONIMY DZIECI” W BIAŁYCH BŁOTACH

02 czerwca 2016 roku w Szkole Podstawowej im. Juliusza Verne’a w Białych Blotach odbyła się konferencja  dotycząca bezpieczeństwa dzieci pt. „Chronimy Dzieci”. Program Chronimy Dzieci, do którego przystąpiła nasza szkoła, realizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.

 

 

Pan Robert Rejniak (certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, pedagog, ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii przy Ministerstwie Zdrowia), przedstawił najnowsze trendy dotyczące używania substancji psychoaktywnych, omówił problem relacji rodzinnych związanych z uzależnieniami (także od gier komputerowych),  współuzależnieniem i  przemocą domową. Następnie pani Katarzyna Struś, przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinatrnego w Białych Błotach oraz jej zastępczyni pani Magdalena Wojciechowska zgłębiły funkcjonowanie procedury tzw. „Niebieskich Kart” oraz charakterystykę funkcjonowania dziecka krzywdzonego. Pani prokurator Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Południe, wsparła wiedzą prawną  z zakresu udzielania pomocy dzieciom – ofiarom przestępstw.

Konferencja była cennym doświadczeniam, gdyż po raz kolejny potwierdza się fakt, iż w pojedynkę trudno jest osiągnąć sukces. Najważniejsza jest współpraca wszystkich podmiotów, które w swej pracy zawodowej otaczają opieką rodziny borykające się z trudnościami.

Dziękujemy prelegentom za wsparcie merytoryczne, naszym gościom za zainteresowanie, a pani dyrektor Danucie Ferenstain za pomoc w organizacji przedsięwzięcia.

Pedagodzy Anna Wiśniewska oraz Weronika Graf

{ppgallery}{/ppgallery}