Polska - godło

SZKOŁA PODSTAWOWA
im. MARIANA REJEWSKIEGO
W BIAŁYCH BŁOTACH

SPBB - logo

"Naszym celem jest rozwijanie umysłów za pomocą nauki i umiejętności, ale także uszlachetnianie serc i dusz."

Konkurs Plastyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach. ,,Znajdź czas, by być…”

domyślna zaślepka

Konkurs Plastyczny dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach.

,,Znajdź czas, by być…”

W związku z organizowaną przez naszą szkołę Konferencję  ,, Znajdź czas, żeby być” zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym o tym samym tytule. 

Człowiek we współczesnym świecie bywa zagubiony,  jest częścią ogromnego społeczeństwa. Nie zawsze pamiętamy o tym, że oprócz tego jesteśmy też indywidualnymi osobami, ludźmi o  niepowtarzalnych cechach i określonych potrzebach, poglądach i celach. Nasza indywidualność, to że się od siebie różnimy są cenne. Musimy przypominać sobie o tym, żeby rozwijać swoje mocne strony, musimy się czasami  ,,zatrzymać”, żeby je dostrzec i znaleźć swoją własną drogę.

Celem konkursu jest właśnie to, by każdy z nas na chwilę ,,zatrzymał się” i poszukał drogi do bycia kimś, sobą, a może po prostu do zwykłego bycia, zaistnienia w tłumie?

Uczestnicy konkursu:

(uczniowie naszej szkoły)

I klasy 0-1

II klasy 2-3

III klasy 4-6

IV klasy 7-8

Zadanie konkursowe:

Samodzielne wykonanie pracy plastycznej zgodnie z tematem ,,Znajdź czas, żeby być…”według założeń określonej kategorii wiekowej:

I klasy 0-1 – plakat w formacie A3, technika dowolna

II klasy 2-3- plakat w formacie A3, technika dowolna

III klasy 4-6- plakat w formacie A3, A4,  technika dowolna lub forma przestrzenna z dowolnych materiałów.

IV klasy 7-8 interpretacja artystyczna tytułu konferencji w technice      rysunkowej lub malarskiej, format A3, A4

Każda praca powinna na odwrocie zawierać wyraźny podpis: imię, nazwisko autora, klasa, kategoria wiekowa.

 

Termin i miejsce  oddania prac:

Podpisane na odwrocie prace należy dostarczyć do 10. 03. do sali 300klasy 4-8, klasy 0-3 do sali 106 w budynku A.

 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz wyeksponowane podczas konferencji 21.03.2023.